I rörelse | Analys

Med denna analysmall får du hjälp och inspiration till att analysera dikten ”I rörelse” av Karin Boye. Använd mallen som ett sätt att ta del av olika aspekter av dikten i form av olika teman och perspektiv. Vi går bland annat igenom vikten av tid och miljö för verket, samt tar upp de sociala influenserna, som politik, historiska händelser och allmänna åsikter. Allt detta påverkar hur I rörelse togs emot när den kom, och fortfarande uppfattas än idag, och är därför av stor vikt för din diktanalys.

Genom att använda Studienets produkter kan du öva dig själv på att skriva bättre analyser av romaner, noveller och annan prosa. Syftet med den här analysmallen är att hjälpa dig att hitta inspiration och idéer till hur du kan skriva din egen analys av dikter och annan text. Det är dock viktigt att du inte kopierar denna analysmalls förslag rakt av, utan utgår från dina egna tankar, ord och formuleringar. Läs därför gärna mallen först, och lägg sedan ifrån dig den när du skriver din egen analys. Förslagsvis skriver du ner dina egna idéer och utgångspunkter i ett separat dokument som du sedan inarbetar i analysen.

Du kan även göra ett utkast till din egen analys genom att anteckna eventuella frågeställningar eller perspektiv som du vill vidareutveckla medan du läser dikten, och sedan gå igenom analysmallen för att få nya perspektiv och hjälp att skriva vidare.

Begreppsförklaring

För att lättare förstå och senare kunna analysera Boyes dikt I rörelse, får du här hjälp med några begrepp:

  • Strof = ett antal rader av verser som markerar ett stycke i en dikt
  • Stavelseräknande verser = samma antal stavelser i varje versrad
  • Metafor = ett bildligt uttryck (bildspråk) där inte ord som ”liksom”, ”som”, ”såsom” används (det gör de däremot i liknelser)
  • Direkt/indirekt = något direkt är uttryckligt och konkret, medan något indirekt kan ”anas” och det förväntas att läsaren själv drar den rätta slutsatsen
  • Allitteration = bokstavsrim, ord som börjar på samma bokstav (”Volvos värde varar”)

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

I rörelse | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-12
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1