Att döda ett barn | Novellanalys

Det här är Studienets analysmall där vi hjälper dig att göra en novellanalys av "Att döda ett barn" av Stig Dagerman. I analysmallen ger vi dig tips kring allt från hur du tar dig an novellens språk och stil, karaktärer och miljöbeskrivningar till hur du kan tänka kring novellens tema och budskap. Vi ger dig konkreta exempel på citat ur novellen som kan vara bra att ta upp i din analys och vi visar också exempel på relevanta frågeställningar som din analys kan utgå från.

I den här analysmallen hjälper vi dig med förslag på olika infallsvinklar, så att du kan hitta bra idéer och uppslag till din egen analys. Genom att använda vår mall som inspiration kan du själv bli bättre på att skriva analyser och på så sätt uppnå bättre betyg.

Vårt syfte med mallen är att hjälpa och stötta dig i din skrivprocess. Vi ger dig alla verktyg för att lyckas få till en riktigt bra novellanalys av "Att döda ett barn" av Stig Dagerman.

Mallen hjälper dig bland annat med detta:

 • Vi ger dig en sammanfattning av handlingen i "Att döda ett barn"
 • Vi berättar om novellens teman och budskap
 • Vi delar med oss av fakta om Stig Dagerman
 • Vi hjälper dig att se närmre på språket och uppbyggnaden i "Att döda ett barn"

Lycka till med din analys!Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Att döda ett barn | Novellanalys

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
 • 2016-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
 • 2017-09-05
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra
 • 2017-04-15
  Skriven av Elev på Årskurs 8