Att döda ett barn | Novellanalys

Med denna analysmall kan du få hjälp och inspiration till att analysera novellen Att döda ett barn av Stig Dagerman. Vi delar med oss av en rad olika exempel på perspektiv på bland annat karaktärer, miljöbeskrivningar och teman i verket. Vi berättar även hur du kan tolka novellen och dess budskap.

Genom att använda Studienets produkter kan du öva dig själv på att bli bättre på att analysera och skriva bra uppsatser. Syftet med analysmallen är att hjälpa dig att hitta inspiration och idéer till hur du kan skriva din egen analys. Det är viktigt att du alltid skriver en självständig text och att du inte kopierar från detta eller andra arbeten.

Därför är det en bra idé att inte läsa från analysmallen medan du skriver din text, så att du är helt säker på att du inte kopierar från mallen. Du använder analysmallen bäst genom att börja med att läsa igenom den, sedan skriver du ned idéer och perspektiv i punktform som du inarbetar i din analys.

Du kan även göra ett utkast till din egen analys och anteckna eventuella frågeställningar eller perspektiv som du vill vidareutveckla, och sedan gå igenom analysmallen för att få nya perspektiv och hjälp till att skriva vidare.

Begreppsförklaring

Syndikalisterna: En socialistisk fackförening som vill använda kollektivets makt för att besegra ekonomisk aristokrati.

Tidningen Arbetaren: Syndikalistisk tidning som ägs av SAC (Sveriges Arbetares Centralorganisation).

Dagsvers: Satirisk och rimmande vers (ofta med tillhörande bild) i dagstidning, som kommenterar på en aktuell händelse.

Livstycke: Underklädesplagg för barn och kvinnor, vanligt fram till 1950-talet. Livstycket hade strumpebandshållare som knäpptes fast i höga strumpor och hjälpte till att hålla dem på plats.

Den allvetande berättaren: Berättarteknisk benämning på den berättarröst som känner till alla karaktärernas tankar såväl som handlingar, samt hela berättelsens händelseförlopp.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Att döda ett barn | Novellanalys

[10]
Användarnas bedömningar
  • 2017-09-05
    Skriven av Elev på Årskurs 9
    bra
  • 2021-02-26
  • 2021-02-02
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  • 2020-12-27