Symbolik och Perspektivering

Om du vill titta närmare på textens symboliska inslag är här några förslag:

  • Bilen: vilken betydelse hade bilen under denna tidsperiod? Kan bilen också ses som symbol för någonting annat?
  • Miljön: äppelträden, ån, ekan, blänkande fönsterrutor, rakspegeln, närheten till havet, möjlighet att låna socker från grannen. Hur kan dessa detaljer av miljöbeskrivningen förstås och förtolkas?
  • Ljus/Mörker: Orden ljus och mörker förekommer på flera ställen i texten. Var hittar du dem och vad symboliserar de på de olika ställena?

Perspektivering

Att sätta Att döda ett barn i ett större perspektiv kan ge dig möjlighet för en mer mångsidig analys. Här är några förslag:

Tiden och samhället: Att döda ett barn är skriven 1948, i en period då Sverige var på ekonomisk ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in