Berg som vita elefanter | Analys

Med denna analysmall kan du få hjälp och inspiration till att analysera novellen Berg som vita elefanter av Ernest Hemingway. Vi delar med oss av en rad olika exempel på analyser av bl.a. karaktärer, miljöbeskrivningar och teman. Vi berättar även hur du kan tolka verket och hitta fler perspektiv.

I mallen berättar vi bland annat om:

  • Hemingways författarskap och stil
  • Handlingen och karaktärerna
  • Novellens teman och symbolik
  • Språk och stil
  • Miljöbeskrivningar och tid

Utdrag

Den stora frågan i Berg som vita elefanter är vilken slags konflikt som utspelar sig mellan novellens två huvudkaraktärer. På en tågstation i Spanien sitter en man och en flicka. De har ett spänt samtal om sin relation och sin framtid. Stämningen är till en början neutral men det hettar till när mannen nämner operationen. Mannen och flickan har olika syn på om den här operationen, som mannen vill att flickan ska genomgå, överhuvudtaget ska genomföras.

Hemingway avslöjar aldrig vad för slags operation det rör sig om, men det går att anta att det handlar om en abort. Mannen säger till exempel att det bara är att släppa in luften för att sedan låta det gå sin naturliga gång. På 20-talet genomfördes aborter just så, man blåste in luft för att modersäcken skulle spricka och gå sönder så att fostret skulle stötas ut.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Berg som vita elefanter | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-12
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1