Ett dockhem | Analys

Med denna analysmall kan du få hjälp och inspiration till att analysera Henrik Ibsens drama Ett dockhem. Vi delar med oss av en rad olika exempel på analyser av bl.a. karaktärer, miljöbeskrivningar och teman. Vi berättar även hur du kan tolka verket och hitta fler perspektiv.

I mallen kan du bl.a. läsa mer om:

  • De olika karaktärerna i Ett dockhem
  • Språk och dialoger
  • Miljöbeskrivningar och tid
  • Utmärkande teman
  • Samhällsskildring

Genom att använda Studienets produkter kan du träna dig själv på att bli bättre på att analysera och skriva bra uppsatser. 

Använd analysmallen som inspiration

Syftet med analysmallen är att hjälpa dig att hitta inspiration och idéer till hur du kan skriva din egen analys. Det är viktigt att du alltid skriver en självständig text och att du inte kopierar från detta eller andra arbeten.

Därför är det en bra idé att inte läsa från analysmallen medan du skriver din text, så att du är helt säker på att du inte kopierar från mallen. Du använder analysmallen bäst genom att börja med att läsa igenom den, sedan skriver du ned idéer och perspektiv i punktform som du inarbetar i din analys.

Du kan även göra ett utkast till din egen analys och anteckna eventuella frågeställningar eller perspektiv som du vill vidareutveckla, och sedan gå igenom analysmallen för att få nya perspektiv och hjälp till att skriva vidare. 

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Ett dockhem | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-09-07
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
    En jättebra guide