Förvandlingen | Analys

Genom att använda denna analysmall får du hjälp att lära dig mer om Franz Kafkas berömda novell Förvandlingen. Vi delar med oss av ett antal olika exempel och tips på frågeställningar och teman, samt går igenom symboler, språk och karaktärer. Du får också en djupare förståelse över varför han skrev verket på just detta sätt, och vilka speciella tekniker som används.

Syftet med analysmallen är att hjälpa dig att hitta inspiration och idéer till hur du kan skriva din egen analys av verket. Det är viktigt att du alltid skriver en självständig text och att du inte kopierar från detta eller andra arbeten.

Läs gärna igenom novellen ett par gånger innan du börjar analysera. Försök att inte läsa denna analysmall parallellt, då är det lätt hänt att du blandar ihop den med din egen analys. Lägg därför ifrån dig denna text innan du sätter igång med din egen version, så att du är helt säker på att du inte skriver av mallen.

Du använder analysmallen bäst genom att börja med att läsa igenom den, sedan skriver du ned idéer och perspektiv i punktform som du inarbetar i din analys. Ta gärna del av våra tips och exempel som följer i analysmallen. 

Först får du mer information om själva romanen och Franz Kafka. Sedan beskrivs handlingen och förklaras ett par viktiga begrepp som du behöver känna till för att kunna analysera verket. Efter det följer exempel på hur du kan tolka och analysera novellen ur olika perspektiv. Avslutningsvis tar vi upp synen på familjen och relationer till föräldrar, samt vilken påverkan det har på litteraturen.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Förvandlingen | Analys

[6]
Användarnas bedömningar
  • 2023-10-29
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  • 2022-09-20
  • 2022-05-24
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  • 2021-02-08
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3