Frågeställningar

I det här avsnittet kan du ta del av en rad frågeställningar som du kan välja att fokusera på för att avgränsa din analys. Vi tar bland annat upp förvandling, som är ett centralt tema i novellen, och analyserar det ur olika synvinklar. Sedan går vi djupare in berättelsens avslut och olika typer av sympatier.

1. Förvandlingar

Mentala och fysiska förvandlingar finns det många av i verket. Gregors kropp förvandlas, men inte hans sinne, som fortsätter vara en människas. Hans familj däremot förändras mentalt. Papp...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in