Franz Kafka

  • Franz Kafka var en tysktalande författare från Prag, där han även levde och verkade
  • Han föddes 1883 och dog 1924 i tuberkulos
  • Kafka hade komplicerade relationer till sin familj, något som har bidragit till många av hans verk
  • Han arbetade som författare i kreativa perioder, vilket in...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in