Perspektivering

Ett sätt att analysera Förvandlingen är genom att sätta verket i perspektiv till annan litteratur. Du kan exempelvis jämföra det med:

  • andra verk i samma genre
  • andra verk från samma årtionde
  • andra verk med liknande teman

Här har vi valt att gå djupare in på ett annat verk av Kafka som kan förklara den komplicerade synen på faderskapet som är tydlig i Förvandlingen.

Kafkas verk innefattar både brev, noveller och romaner. Under sin korta livstid hann Kafka dock inte bli känd författare, utan berömmelsen har kommit nu först...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in