Språk och miljö

Språk

I det här stycket går vi djupare in på novellens språk. Det innefattar både Kafkas sätt att förmedla berättelsen och det språk som karaktärerna använder, alltså dialogerna.

  • ”Svepande” språk

Kafka skrev ofta sina verk på nätterna, utan avbrott för att vila. Många anser att det märks i textens stil och att man läser den precis som den skrevs – i ett svep. Skrivstilen är ett ”skrivande utan paus”, vilket blir tydligt då t.ex. handlingen är kronologiskt uppbyggd. 

  • Sakligt spr...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in