Sammanfattning

Främlingen skrevs och publicerades i en tid då Algeriet tillhörde Frankrike, vilket gjorde att den franska befolkningen i Algeriet hade betydligt bättre rättigheter än det arabiska folket. Det fanns alltså en klasskillnad mellan fransmän och araber.

Camus har fått kritik för att han i romanen låter de araber som Meursault och Raymond stöter på vara namnlösa och bara benämnas ”araben” eller ”araberna”. Kritiker menar att detta är ett uttryck för diskrimineringen av araber i Algeriet.

Detta är dock öp...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in