Språk och dialog

Främlingen berättas i första person, alltså i jag-form, och är egentligen en redogörelse över Meursaults liv och handlingar från det att hans mor dör tills dödsdomen faller. Meursault är en karaktär som inte visar känslor i särskilt stor utsträckning och detta påverkar språket i romanen. Precis som Meursault är språket känslomässigt avskalat.

  • Meursaults språkliga blick är registrerande och uppräknande. Han berättar vad som händer och handlar efter hjärtat. Det som sker bara sker och han blir aldrig särskilt e...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in