Symbolik

Främlingen är en roman som inte är särskilt rik på symbolik, även om det naturligtvis förekommer tolkningsbara element. Det är framförallt tre element som kan antas bära på någon slags symbolik, verkets titel, hettan och värmen, samt moderskapets betydelse.

  • Titeln Främlingen kan syfta på flera saker. Dels att Meursault och araben är främlingar för varandra, dels som en symbol för människors allmänna främlingskap mot varandra.
  • Rättsprocessen är ett exempel på där Meursault blir en främling för samh...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in