Fröken Julie | Analys

Genom att använda denna analysmall kan du enkelt förstå och tolka Fröken Julie, som är ett av Strindbergs mest kända verk. Vi går igenom karaktärer, teman, symboler och de olika samhälls- och könsrollerna. Analysen beskriver även Strindbergs bakgrund och hjälper dig att förstå hans kontroversiella åsikter, vilka vi berättar mer om här. Analysmallen hjälper dig också att sätta dig in i tidsandan och de idéer och tankar som florerade just då. På så sätt kommer du förstå vad författaren ville säga till dåtidens publik med sitt verk Fröken Julie.

I mallen berättar vi bl.a. om:

 • Strindbergs författarskap och stil
 • Handlingen och karaktärerna i Fröken Julie
 • Verkets utmärkande teman och samhällsskildringar
 • Språk och stil i Fröken Julie
 • Miljöbeskrivningar och tid

Använd analysmallen till inspiration
Vi hoppas du får tips och inspiration till att skriva din egen analys tack vare den här mallen. Men det är viktigt att du skriver din egen text och inte kopierar tolkningarna i den här. Prova att läsa igenom analysmallen och sedan lägg ifrån dig den när du skriver din analys. Du kan när som helst gå tillbaka och få fler idéer som du på egen hand kan utveckla vidare. På så sätt blir din text självständig och du kan bidra med dina egna perspektiv.

Mallen börjar med fakta om August Strindberg och Fröken Julie. För att förstå innehållet är det viktigt att känna till Strindbergs författarskap, samt annan relevant information om verket. Sedan går vi in på handlingen och beskriver karaktärerna, för att sedan analysera teman, symboler och frågeställningar. Avslutningsvis behandlar vi språket och miljöerna och vilken bild de ger av verket.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Fröken Julie | Analys

[9]
Användarnas bedömningar
 • 2020-09-29
  Superbra hjälpmedel som går igenom alla de visentliga delar.
 • 2015-09-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En jättebra guide
 • 2020-09-28
  Skriven av Studerande på Termin 1
  Bra
 • 2016-04-17
  mycket bra analys