Analys och tolkning

Här får du några förslag på hur du kan fortsätta analysera Fröken Julie. Det är lättare om du fokuserar på en frågeställning eller ett tema, eftersom analysen annars kan uppfattas som spretig.

Strindbergs syn på kvinnor i Fröken Julie

  • Kvinnan beskrivs redan i förordet som det svagare könet och som en förkrympt form av människan. Hur exemplifieras det i själva pjäsen?
  • På vilket sätt bryter Julie med den tidens typiska kvinnoroller?
  • Varför tror du att Strindberg ville att Julie uppfostrades som en ”halvkvinna”?

Skillnaderna mellan över- och arbetarklass i Fröken Julie

  • De olika sätten att prata och tilltala varandra är tydliga exempel på klasskillnader. Ge exempel på detta.
  • Kristin vet sin plats i livet och litar på sin kristna tro. Utveckla hennes rollfigur i dramat och fundera på om hennes roll är tänkt att vara ett föredöme eller inte.
  • Strindberg hade själv en bl...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in