Tema och symbolik

​​​​​​​​​​​​​​Tema

Fröken Julie tar upp flera teman som kan vara intressanta att fundera vidare på. Du kan använda samma teman som i frågeställningarna i punkten Analys och tolkning. Här har vi valt att titta närmare på vem som har makten och Strindbergs syn på kvinnor.

Makt – vem bestämmer i Fröken Julie?

Ett tema som du kan arbeta vidare på är maktinnehavet i verket. Här ger vi förslag som kan väcka tankar.

  • Makt handlar inte bara om pengar, det kan också vara mellan man och kvinna, arbetarklass och adel, lärd och outbildad.
  • I Fröken Julie har de tre karaktärerna makt på olika sätt. Jean är listig och vet hur man pratar sig till framgång, Julie har makt genom sin far greven och Kristin kan genom sin kunskap i köket, styra sig till makt.
  • I inledningen är rollerna hierarkiska då Jean niar Julie och gör som hon befaller. I slutet däremot, ger Jean henne order efter att hon böna
...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in