Ett halvt ark papper | Analys

Ska du skriva en analys av Ett halvt ark papper och känner att du behöver lite inspiration för att komma igång? Då har du hamnat helt rätt.

Denna analysmall hjälper dig att analysera August Strindbergs berömda novell Ett halvt ark papper genom att ge dig förslag på massor av intressanta perspektiv som du kan belysa i din egen analys. Vi delar med oss av ett antal olika exempel och tips på frågeställningar och teman, samt går igenom verkets symbolik, miljö, språk och karaktärer. Du får också en djupare förståelse för varför novellen skrevs på just detta sätt, och vilka speciella tekniker som används.

I mallen berättar vi bl.a. om:

 • Strindbergs författarskap och novellens bakgrund
 • Handling och utmärkande teman Ett halvt ark papper 
 • Stil och tidsperspektiv i Ett halvt ark papper

När man ska skriva en novellanalys eller en annan form av litterär analys, är det viktigt att utreda verket utifrån så många relevanta perspektiv som möjligt, så att analysen blir nyanserad och ingående. På så sätt ökar dina chanser att få ett så bra betyg som möjligt.

Använd analysmallen till inspiration
Läs gärna igenom novellen ett par gånger innan du börjar analysera den, och skriv ner olika tankar eller idéer till din analys som eventuellt uppstår under tiden. Försök att inte läsa denna mall samtidigt, då är det lätt hänt att du blandar ihop den med din egen analys. Lägg därför ifrån dig denna text innan du sätter igång med att skriva din egen version, men ta gärna del av våra tips och exempel som följer nedanför.

Först får du mer information om själva verket och författaren. Sedan beskrivs handlingen och ett par viktiga begrepp förklaras. Efter det följer exempel på hur du kan tolka och analysera novellen ur språkliga, tematiska och andra perspektiv. Avslutningsvis berättar vi mer om genren novell och vad som är typiskt för det sättet att skriva på.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Ett halvt ark papper | Analys

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  En jättebra guide
 • 2016-11-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
 • 2021-01-26
  Skriven av Elev på Årskurs 8
 • 2020-11-24
  Skriven av Elev på Årskurs 9