Analys och tolkning

Här får du exempel på frågor som kan hjälpa dig att analysera vidare. Under varje punkt finns förslag på hur man kan tolka Ett halvt ark papper. Välj en eller flera du tycker är särskilt intressant och försök hålla dig inom det området, annars kan analysen uppfattas som spretig.

Känslor i Ett halvt ark papper 

Genom att ställa frågorna nedan kan du enklare förstå vilka känslor Strindberg ville förmedla genom novellen. Du kan försöka sätta dig in i mannens situation och på så vis följa utvecklingen av hans känslor.

  • Vilka känslor väcker novellen?
  • Vad tror du att Strindberg ville få läsarna att känna?
  • Hur har mannens känslor förändrats från novellens början till slutet?

Betydelsen av anteckningar då och nu

På början av 1900-talet fanns bara papper och penna till hands för att göra anteckningar och kom ihåg-lappar. Senare kom skrivmaskinen och datorerna. Idag har vi s...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in