Genre

Under denna rubrik får du veta mer om genren novell. En del anser att en novell kortare än tre sidor ska kallas novelett, men Ett halvt ark papper anses ändå vara en av svensk litteraturs första, och främsta, noveller.

  • En novell är en kort, skönlitterär text.
  • Ordet novell kommer från italienskans novella som betyder nyhet.
  • För att ett verk ska kunna klassas som novell bör det som regel ej överskrida 100 sidor.
  • I en novell kastas läsaren ofta in direkt i handlingen, till skillnad från romaner som kan ha en "uppvärmning". Detta berättargrepp kallas in media res...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in