Karaktärer

Novellens karaktärer består i första hand av mannen i lägenheten. Han är den enda som finns på plats i berättelsen och hela händelsen kretsar kring honom, hans tankar och minnen. Genom honom får läsaren reda på att det finns fler karaktärer som är viktiga för handlingen: hans fru Alice, Doktor L, mamma, slaktaren, möbelhandlaren och så vidare. De är dock bara personer i bakgrunden som varken har repliker eller beskrivs närmare.

  • Mannen i lägenheten är den enda personen i novellen.
  • Beskrivningarna av mannen är få och läsaren får inte reda på mycket om honom.
  • Hans tidigare fru, svärmor och andra i hushållet nämns vid namn.

Huvudpersonens känslor 

I det här kapitlet ska vi gå djupare in på huvudpersonen. Vi har valt att fokusera på mannens känslor eftersom de förändras under novellens gång och är centrala delar av berättelsen. Beskrivningen av mannen är kort, men vi får reda på att:

  • Han är sorgsen ef...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in