Språk, miljö och tid

Vi fortsätter analysen av novellens innehåll. Efter karaktärer får du i detta avsnitt hjälp med att analysera språket, miljön och tiden i Ett halvt ark papper.

Avsaknad av dialoger

Ett halvt ark papper finns det ingen dialog mellan olika karaktärer. Läsaren får istället följa huvudpersonens tankar som handlar om hans gamla minnen. Novellen är skriven i tredje person, det vill säga att huvudpersonen kallas ”han”. På så sätt kan läsaren känna att den ser på mannen och hans situation ”från ovan”. Ett exempel på när huvudpersonens tankar fungerar istället för dialog:

Nej, han hade inte glömt något, absolut ingenting; och så gick han ut, i tamburen, fast besluten att icke mer tänka på vad han hade upplevt i denna våning.

Citatet visar att det går lika bra att förmedla tankar och känslor genom att låta karaktären tänka och känna dem istället för att säga dem uttryckligen.

En tidl...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in