Symbolik och perspektivering

Under denna rubrik får du hjälp med att hitta symboliska betydelser i texten. Vi går även in på genren noveller lite närmare och sätter verket i perspektiv till andra inom samma skrivsätt. Genom att jämföra och ställa liknande verk mot varandra, kan du tydligt se karaktäristiska drag.

Symbolik i Ett halvt ark papper 

Det finns många symboler i novellen som beskriver sinnesstämningar och till och med händelser.

  • Mannen bär sorgflor, vilket betyder att han sörjer någon närstående.
  • "Stoft" är samma sak som askan efter att en person har kremerats. Med den avslutande meningen "Stoft slutade det med [...]" betyder det att frun har gått bort.
  • Tuberkelfri mjölk är en symbol för att frun var sjuk i tuberkulos och inte ville sprida smittan till barnet hon väntade.
  • Mannens hållning skiljer sig från början och slutet och kan symbolisera hans förändrade humör. I inledningen lutar han sig sorgset framåt medan han i slutet går ut, stolt och rak i...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in