Tema

Ur Ett halvt ark papper kan du välja att analysera olika teman. Beroende på vad du väljer, kan du se på novellen ur helt olika perspektiv. Här går vi närmare in på hur personliga kriser hos författaren kan påverka verken och vilken betydelse genren impressionism hade för litteraturen.

Personliga kriser

Strindberg levde stundtals ett kaotiskt liv och hade problem med relationerna till sina fruar, barn och samhället i stort. Mycket av det problematiska skrev han om i sina verk, som en slags ventil till verkligheten.

Författaren led av en psykisk kris i slutet av 1800-talet, som i efterhand kallas Infernokrisen...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in