Hissen som gick ner i helvetet | Analys

Med denna analysmall kan du få hjälp och inspiration till att analysera novellen Hissen som gick ner i helvetet av Pär Lagerkvist. Vi delar med oss av en rad olika aspekter av novellen i form av förslag på hur du kan tänka kring exempelvis karaktärs- och miljöbeskrivningar, teman och budskap.

Genom att använda Studienets produkter kan du öva dig själv på att bli bättre på att analysera och skriva bra uppsatser.  Syftet med analysmallen är att hjälpa dig att hitta inspiration och idéer till hur du kan skriva din egen analys. Det är viktigt att du alltid skriver en självständig text och att du inte kopierar från detta eller andra arbeten. 

Därför är det en bra idé att inte läsa från analysmallen medan du skriver din text, så att du är helt säker på att du inte kopierar från mallen. Du använder analysmallen bäst genom att börja med att läsa igenom den, sedan skriver du ned idéer och perspektiv i punktform som du inarbetar i din analys. Du kan även göra ett utkast till din egen analys och anteckna eventuella frågeställningar eller perspektiv som du vill vidareutveckla, och sedan gå igenom analysmallen för att få nya perspektiv och hjälp till att skriva vidare.

Fakta om Hissen som gick ner i helvetet

Hissen som gick ner i helvetet publicerades första gången i novellsamlingen Onda sagor (1924) som, förutom den aktuella novellen, även innehåller Pär Lagerkvists uppmärksammade noveller Far och jag och En hjältes död. Novellerna utforskar teman som ångest och rädsla inför livet, särskilt novellen Far och jag, som också har självbiografiska inslag. Samlingen utforskar också teman om död, kärlek och andra livsviktiga frågor.

Det är troligtvis inte en slump att Lagerkvist väljer att kalla sina noveller för sagor. Elva år innan Onda sagor publicerade han samlingen Två sagor om livet (1913), som till en början var tänkt att bli ett längre manus med titeln Sagorna om livet. I sagan kan Lagerkvist experimentera med människors relationer till varandra och utforska alla aspekter av en människas känsloliv, utan att behöva anpassa sig efter det verkliga livets begränsningar.

Berättelserna i Onda sagor är alltså starkt expressionistiska (uttrycksfulla). De har dessutom drag av ironi och absurdism (ologiska, absurda detaljer finns med) med ytliga karaktärer som, trots att de är självupptagna, inte känner sig själva överhuvudtaget. De är helt omedvetna om den ångest de borde känna inför livet, om det djup som faktiskt finns i dem. Istället ser de bara den glättiga ytan.

Snabba fakta om Hissen som gick ner i helvetet

  • Publicerades 1924 i novellsamlingen Onda sagor.
  • Filmatiserades 1969 och regisserades då av Pär Lagerkvists son, Bengt Lagerkvist.

Novellerna i Onda sagor är expressionistiska och utforskar på så vis människors känsloliv, eller snarare, brist på känsloliv.

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Hissen som gick ner i helvetet | Analys

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2017-10-09
    tack för god vägledning
  • 2016-05-12
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1