Hissen som gick ner i helvetet | Analys

Pär Lagerkvist är en av Sveriges mest kända och uppskattade författare, poeter och dramatiker. I novellsamlingen "Onda sagor" hittar vi hans novell "Hissen som gick ner i helvetet", en sarkastisk historia som handlar om mänsklig synd, svek och likgiltighet. Lagerkvists texter handlar ofta om teman som döden, kristna teman som guds existens och vad helvetet innebär. Så även "Hissen som gick ner i helvetet", som ju titeln skvallrar om.

I den här analysmallen hjälper vi dig med din egen analys av Lagerkvists novell. "Hissen som gick ner i helvetet" har både en spännande tematik, ett speciellt sätt att gestalta sitt tema, och en sarkastisk touch. Det gör novellen mycket intressant att analysera. Här ger vi dig konkreta tips och exempel på hur du kan tänka i din egen analys. Vi hjälper dig med olika infallsvinklar, frågor du kan utgå från och delar och citat som det kan vara bra att titta närmre på. Kort sagt ger vi dig alla verktyg du behöver för att kunna skriva en riktigt bra analys av "Hissen som gick ner i helvetet" och nå toppbetyg.

Vi hjälper dig bland annat med att:

  • Titta närmre på novellens handling
  • Få syn på novellens tema och budskap
  • Analysera novellens språk och stil
  • Se närmre på hur tid och miljö gestaltas i novellen

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in

Hissen som gick ner i helvetet | Analys

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2016-05-12
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  • 2017-10-09
    tack för god vägledning