Perspektivering

För att bredda din analys kan det vara bra att prova att tillföra ett vidare perspektiv på texten. Nedan följer några förslag på hur du kan fördjupa din analys och gå utanför själva texten.

Relatera novellen till andra verk av Pär Lagerkvist

  • Lagerkvist använder sig ofta av religiösa bilder och teman i sina texter. Utifrån detta, vad kan du läsa ut om Lagerkvists syn på tro? Hur förhåller sig Lagerkvist till religionen?
  • Fundera över titeln på novellsamlingen. Varför tror du att Lagerkvist valde att samla novellerna under titeln Onda sagor? På vilket sätt samspelar novellerna med varandra?
  • Lagerkvist använde sig av benämningen sagor redan 1913 i samlingen Två sagor om livet. Vilken betydelse får epitet saga för hans texter? På vilket sätt använder han sig av sagans form?

Det ideologiska perspektivet

  • Onda sagor publicerades 1924. Vilka normer rådde kring relationer på 1920-talet, dels inom religi...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in