Miljö och genre

Den här delen av analysmallen går igenom miljön i Boyes ”Ja visst gör det ont”. Eftersom dikten inte utspelar sig i någon konkret tid eller på en specifik plats, är möjligheterna till egna tolkningar stora. Fundera på vad du själv tror att Boye ville säga med detta, och om det var ett medvetet drag att lämna det öppet.

  • ”Ja visst…” beskrivs utan markeringar för tid och rum
  • Det är med andra ord en öppen dikt, där läsaren endast kan ana var och när den tar plats
  • Årstider är undantaget, i dikten nämns ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in