Tolkning

Du ska nu igång med att tolka dikten "Ja visst gör det ont". Att tolka en dikt påminner om att tolka en roman eller en film, men i och med diktens korta form tar språket och stilen oftast en större plats. En diktförfattare säger ofta mycket mellan raderna, eftersom raderna är så få. Ordvalen är också viktiga. Det är vanligt att diktförfattare väljer ord som är symboliska, och orden i en dikt kan faktiskt ofta ha både två och tre betydelser. 

När vi nu ska se på olika sätt att tolka Karin Boyes dikt, är det i första hand språket vi ska försöka bena ut. Vad säger det om diktens tema och budskap, att Boye har valt de ord, språkliga grepp och stilfigurer som hon har gjort? Vad vill Boye säga med orden och fraserna?

Språkliga grepp och stilfigurer

I följande avsnitt tar vi upp de språkliga greppen och stilfigurerna som används i dikten. Det är viktigt att analysera dem, då de har stor betydelse för hur läsaren uppfattar verket. Tolkningsmöjligheterna är breda och varje läsare kan ha sin version av hur och varför den skrevs som den gjorde. Genom att konkretisera dina idéer med citat, ...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in