Frågeställningar

Din analys av Kallocain blir tydligare och djupare om du fokuserar på en eller några olika frågeställningar. Här ger vi förslag på olika perspektiv att analysera romanen ur. De handlar om hur Staten ser på religion, konst och kärlek samt en genomgång av de ”frivilliga” i Offertjänsten.

Statens syn på religion, konst och kärlek

Medsoldaterna beskrivs i Kallocain som "värdefulla och påkostade verktyg" i Världsstaten. De liknas vid robotar som utan egna viljor eller känslor arbetar slaviskt för Staten. Men i de "hemliga" grupperna finns en annan syn på makt, då de dyrkar en ande vid namn Reo. Han anses vara ha varit en stor ledare som levde i en stat utanför Världsstatens gränser. Reos inflytande över medsoldaterna kan liknas vid religion i vår värld.

  • Vad är Statens syn på religion?

”Kultur är statsliv, inte djungel”, säger Leo Kall i romanen när stenåldersmänniskornas behov av att uttrycka sig konstnärligt kommer på tal. Kultur och konstnärlig verksa...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in