Handling

Här får du en kort överblick över handlingen i Kallocain och i nästa stycke går vi igenom händelseförloppets uppbyggnad, del för del.

  • Kallocain skrivs av Leo Kall efter 20 års fångenskap i Universalstaten, där han minns tillbaka till sitt liv i Världsstaten.

  • Leo arbetade då som vetenskapsman och uppfann en sanningsdrog.

  • Drogen uppkallas efter honom själv till Kallocain.

  • Kallocain får Statens medborgare att avslöja sina innersta önskningar, rädslor och andra känslor.

  • Sanningarna som kommer fram får Leos dröm om ett liv i frihet att växa sig starkare.

Kallocain handlar om ett totalitärt samhälle som kallas Staten. Medborgarna, eller medsoldaterna som de benämns, är slavar under Makten och drivs som maskiner i samhället. Kemisten Leo Kall, som också är författare och skriver boken Kallocain, arbetar som alla andra i Statens tjänst och uppfinner en vätska som tvingar fram sanningen. Drogen testas på levande försökspersoner och visar sig ha förödande konsekvenser.

Leos hemliga dröm om ett fritt samhälle växer när han ser effekterna av Kallocain på människor. Plötsligt inser han att andra också drömmer om ett annat liv, utanför Statens gränser, men blir rädd för vad det kan leda t...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in