Karin Boye

  • Karin Boye föddes 1900 i Göteborg och tog sitt liv vid en ålder av 41.
  • Hon var en svensk författare och poet.

  • Några av Boyes mest kända verk är dikten I rörelse och romanerna Kris och Kallocain.

  • Boye bodde en tid i Berlin där hon levde öppet som bisexuell.

  • Hon var intresserad av marxismen och medlem i Clarté, en socialistisk organisation.

Biografi
Karin Boye är en av den svenska litteraturens största författare, trots att hon bara blev 41 år gammal. Under sin korta livstid hann hon både skriva dikter,...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in