Språk och miljö

I detta avsnitt går vi igenom språket och miljön i Kallocain. Vi börjar med att berätta lite om hur Boye skrev sin roman. Som du säkert vet, spelar författarens stil och språk stor roll för hur texten uppfattas.

  • Kallocain har ett väldigt modernt språk för att vara skriven på 40-talet.
  • Språkstilen är enkel och lättläst, även om många situationer och dialoger är stela och formella.
  • Dialoger växlas med monologer och beskrivningar.
  • Leo berättar i jag-form utifrån sitt perspektiv, vilket gör att läsaren får följa Leos innersta drömmar och tankar på nära håll.

Lägg gärna märke till att han aldrig avslöjar sina "mänskliga" egenskaper som avundsjuka, längtan, oro, smicker och så vidare i dialoger. Det får...

Texten ovan är bara ett utkast. Endast medlemmar kan se hela innehållet.

Få tillgång till hela webboken.

Som medlem av Studienet.se kan du få tillgång till hela innehållet.

Köp ett medlemskap nu

Redan medlem? Logga in