Argumenterande tal

I ett argumenterande tal är målet att - genom muntligt framförande - övertyga åhörarna att din åsikt är den rätta. Argumenterande tal görs oftast i Svenskakurser, men kan även förekomma inom andra. Dessutom hålls argumenternade tal även i många sammanhang utanför skolan, och är därför en väldigt användbar genre att bemästra.

Det finns många olika åsikter man kan välja att argumentera för, och här nedan finner du exempel på vad andra elever presenterat i sina argumenterande tal (bland annat med förslag på ämnen, struktur och innehåll).

Förutom att använda sig av retoriska knep (så som ethos, pathos och logos) så är det vanligt i argumenterande tal att man både presenterar argument för sin ståndpunkt och bemöter tänkbara argument emot den. Ju tydligare du är i ditt tal, desto enklare blir det dessutom för åhörarna att hänga med i dina resonemang.

Det är också en bra idé att skapa en stark inledning och en stark avslutning i ditt argumenterande tal, som både fångar uppmärksamhet och lämnar avtryck hos åhörarna.

Guide till argumenterande tal

Få hjälp med att skriva ett riktigt bra argumenterande tal med vår guide. Vi vägleder dig steg för steg genom skrivandet så att du kan uppnå ett riktigt bra betyg!

Läs guiden online nu