Bokanalys i Svenska

När man skriver en bokanalys utreder man vad som kännetecknar en viss bok i förhållande till bl.a. genre, uppbyggnad, miljö- och karaktärsbeskrivningar, samt litterär stil och språk. I en bokanalys är det alltså viktigt att utreda verket i fråga utifrån många perspektiv, så att analysen blir nyanserad och ingående.

I en bokanalys ska du även försöka utreda vad bokens budskap, teman och eventuella symbolik är och vad den försöker säga till oss läsare. Böcker går oftast att koppla till den tid i historien som de skrevs under, till ett visst samhälle eller till ett populärkulturellt område. Därför brukar man kunna hitta flera spännande relevanta perspektiv att lyfta fram i bokanalysen om man tänker efter.

Här nedan kan du ta del av massor av olika exempel på bokanalyser som kan inspirera dig med din egen analys.

Guide till bokanalys

bokanalys

I vår guide har vi sammanfattat en hel rad tips och förslag på hur du lyckas med att skriva en bra bokanalys. Här kan du bl.a. ta del av en mall som hjälper dig att strukturera din text på ett bra sätt, och läsa allt om vilka olika aspekter som hör hemma i en bokanalys.  

Läs guiden online nu