Elevnovell i svenska

En novell är en kort, fiktiv historia som oftast belyser en specifik situation, konflikt eller ett tema. När du själv ska skriva en novell är det avgörande att du har en bra och spännande handling som lockar läsaren. Du bör även tänka på att få till en bra uppbyggnad och lagom längd på din text.

En novell brukar oftast ha en tydlig vändpunkt där handlingen avgörs. Det är viktigt att novellen följer en tydlig röd tråd och inte har för många sidospår, eftersom det kan bli svårt att knyta ihop alla lösa trådar på ett bra sätt. Du bör även tänka på att få till bra karaktärs- och miljöbeskrivningar, så att din novell blir så levande som möjligt.

Här nedan hittar du massor av elevnoveller inom olika genrer, på både svenska och engelska, som du kan läsa igenom för att få inspiration till din egen novell.

Guide till att skriva novell

Du kan även få hjälp med att skriva din novell med vår guide. Här visar vi steg för steg hur du ska gå till väga för att få till en så bra novell som möjligt.