Filmanalys i Svenska

En film använder sig liksom en roman eller en novell av en berättarmodell och spänningskurva, samt intressanta karaktärer och spännande miljöer.
Men till skillnad från böcker så har filmer fler dimensioner att ta till hjälp för att måla upp en berättelse. Filmer använder sig av visuella effekter i allra högsta grad, och även ljud och ljus spelar en central roll. Alla dessa grepp påverkar och berör publiken på olika sätt.
När du ska skriva en filmanalys är det därför viktigt att du utreder filmen utifrån många olika perspektiv, så att din analys blir så nyanserad som möjligt.
En filmanalys inleds oftast med en presentation av verket och följs av en ingående analys av filmen, för att avslutas med en tolkning av verkets teman, symbolik och budskap.

Här nedan kan du ta del av exempel på olika filmanalyser som kan hjälpa att inspirera dig till din egen analys.

Guide till filmanalys

I vår vägledning till filmanalys kan du läsa allt om hur du skriver en bra filmanalys. Här kan du bl.a. läsa om hur du ska strukturera analysen, allt om de olika filmtekniska grepp som används och hur du ska analysera dessa, samt hur du får till en bra och sammanhängande text.