Novellanalys i svenska

När du ska skriva en novellanalys är det viktigt att du utreder din novell utifrån många olika perspektiv, så att din analys blir så nyanserad som möjligt. Detta innebär att både novellens handling, karaktärer, teman och budskap ska analyseras, så väl som verkets stil och språk.

En novellanalys följer oftast en specifik struktur med en inledande presentation av verket, en ingående analys samt en avslutande tolkning av verkets teman och eventuella budskap.

Här nedan kan du ta del av ett flertal olika exempel på novellanalyser som kan hjälpa dig lite på traven när det gäller din egen analys. Du hittar analyser på både svenska och engelska av många kända verk.

Guide till novellanalys

FI vår vägledning kan du läsa allt om hur du skriver en bra novellanalys. Här kan du bl.a. läsa om hur du ska strukturera din novellanalys, vilka olika aspekter du ska tänka på samt hur du får till en bra och sammanhängande text.

Läs guiden online nu