PM i Svenska

Ett PM (kort för promemoria) är en form av utredande text, skrivet med en vetenskaplig stil. Ditt PM ska utreda ett ämne utifrån en eller flera frågeställningar. Genom att hålla dig till dem följer texten en röd tråd.

Att ditt PM skrivs med en vetenskaplig stil innebär att du skriver neutralt och sakligt, använder källor och undviker egna åsikter och värderingar. Ett PM brukar bestå av en inledning, en utredande del och en avslutning.

Att skriva PM är en bra övning inför vetenskapliga uppsatser på högskola och universitet, och de kan också dyka upp i arbetslivet, föreningslivet eller på andra ställen. Nedan har vi samlat goda exempel på PM, som du kan inspireras av inför ditt eget skrivande.

Guide till att skriva PM

I vår PM-guide hjälper vi dig med alla delar av ditt skrivande. Vi guidar dig genom förberedelser, rubriksättning, strukturering och skrivandet av de olika delarna. Här hittar du också tips på hur du följer en röd tråd och hur du skriver vetenskapligt.

Läs guiden online nu