Talanalys i Svenska

När man skriver en talanalys utreder man hur och varför ett visst tal har framförts, och vilken effekt talet hade på sin publik. Tal hålls ofta i politiska situationer, vid högtider och i utbildningssammanhang.

I en talanalys ska du även analysera talets budskap och teman, och vad det försöker säga till oss mottagare, på samma sätt som du gör i en bok- eller filmanalys.

Men till skillnad från böcker och film, så använder sig tal i allra högsta grad av retorik, dvs. konsten att tala. Därför är det viktigt att du utreder talet utifrån många olika retoriska perspektiv som möjligt, så att din analys blir nyanserad och saklig.

Guide till talanalys

Här nedan kan du ta del av exempel på olika talanalyser som kan hjälpa att inspirera dig till din egen analys.

I vår vägledning har vi sammanfattat en hel rad av fakta och information om hur du lyckas med att skriva en bra talanalys. Här kan du bl.a. läsa om hur du ska strukturera analysen, allt om de olika retoriska grepp som används i ett tal, samt hur du analyserar dessa.

Läs guiden online nu