Utredande text

I en utredande text är målet att analysera ett ämne eller ett problem, med hjälp av fakta och logiska resonemang. Beroende på uppgiften och temat så kan detta exempelvis göras genom att presentera orsaker, följder/konsekvenser och förslag på lösningar. Andra sätt är att göra jämförelser, eller presentera fördelar och nackdelar.

En utredande text innehåller en tydlig inledning, huvuddel och avslutning, och texten struktureras med hjälp av styckesindelning eller rubriker. Det är viktigt att texten är tydlig och har en röd tråd, så att läsaren enkelt följer med i dina resonemang. En utredande text skrivs bland annat i svenskakurser, men förekommer även inom andra ämnen.

Här nedan finner du exempel från andra elever och deras förslag på ämnen, innehåll och struktur. Använd dem gärna som inspiration för din egna utredande text!

Guide till utredande text

Du kan även få hjälp med att skriva din utredande text med vår nya guide. Här vägleder vi dig steg för steg genom skrivandets alla delar, så att du kan få till en så bra utredande text som möjligt.

Läs guiden online nu