Uppdaterat material

Senast uppdaterat material på Studienet.se
 • The Landlady Engelska 5, Engelska 6, Engelska 7

  This study guide will help you analyse the text “The Landlady” by Roald Dahl. We will show you examples of elements in the text that will be relevant for your analysis. In these notes, we will focus o (…)

 • Etik Filosofi 1, Filosofi 2

  I detta kompendium kan du läsa om etik. Kompendiet omfattar framförallt delar av pensum från filosofi och religion, men det kan även vara relevant i många andra ämnen, eller ingå i större skriftliga u (…)

 • Etiska dilemman Filosofi 1, Filosofi 2

  Ett etiskt dilemma är en situation, där det kan vara svårt att avgöra, vilken den etiskt korrekta handlingen är. De etiska inriktningar vi har gått igenom i de tidigare avsnitten, kommer sannolikt att (…)

 • Dygdetik Filosofi 1, Filosofi 2

  Dygdetiken är en av de tre huvudinriktningarna inom den filosofiska etiken. Dygdetiken fokuserar på personer framför handlingar och idén om den dygdiga personen är en helt central punkt. Dygdetiken ka (…)

 • Konsekvensetik Filosofi 1, Filosofi 2

  Konsekvensetiken är en av de tre huvudinriktningarna inom den filosofiska etiken. Konsekvensetiken säger i stora drag, att den viktigaste standarden för en om bestämd handling är etiskt riktig eller e (…)

 • Pliktetik Filosofi 1, Filosofi 2

  Pliktetiken är en av de tre huvudinriktningarna inom den filosofiska etiken. Pliktetiken baseras på en tanke om, att det finns ett antal moraliska regler, som ska hållas oavsett konsekvenserna. Handli (…)

 • Immanuel Kant | Etik Filosofi 1, Filosofi 2

  Den tyske filosofen Immanuel Kant (1724-1804) betraktas som den moderna pliktetikens grundare, och är utan tvivel den mest inflytelserika filosofen inom denna gren av etiken. Han har även haft stor be (…)

 • Dödsstraff | Etik Filosofi 1, Filosofi 2

  I några av världens länder ger rättssystemet utrymme för, att särskilt grova brott kan straffas med döden. Det är en typ av straff som tidigare i historien var vanlig på många platser, men som idag en (…)

 • Fosterdiagnostik | Etik Filosofi 1, Filosofi 2

  Fosterdiagnostik är ett vanligt namn på de metoder, som används under graviditeten för att undersöka om ett foster har diverse symptom, skador eller genetiska avvikelser. Några av de vanligaste metode (…)

 • Genteknik | Etik Filosofi 1, Filosofi 2

  Genteknik eller genteknologi är en allmän beteckning för olika vetenskapliga tekniker, som kan användas till att direkt manipulera med levande organismers DNA – till exempel genom att flytta gener frå (…)